Ajankohtaista - Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry

Päivitetty: 03.04.2016

Perehdytys antroposofiseen hoitotyöhön-kurssi

Alkaa Turussa helmikuussa 2014

 

Antroposofisen lääketieteen yhdistyksen järjestämä kurssi

Kohderyhmä: sairaanhoitajat, lähihoitajat ja terapeutit

Kurssi on Turussa ja opetus tapahtuu 2-3X kuukaudessa iltaisin ryhmän kanssa yhdessä sovittuina päivinä. Ensimmäinen kerta on helmikuussa.

Kurssin pituus on 150 opetustuntia ja lisäksi itsenäistä työskentelyä noin 50 tuntia.

Kurssin sisältö:

1. Ihmisen olemuksen tarkastelu: kolmiosainen ihminen, neliosainen ihminen, elämänprosessit, seitsenvuotiskaudet ja ihmisen biografia sekä12 aistia

2. Salutogenesis, terveys ja sairaus

3. Lääkekasveihin tutustuminen, antroposofisiin lääkkeisiin tutustuminen, öljyjen ja salvojen käyttö hoidossa

4. Hoitotyön menetelmät: 12 hoitoelettä, veteen liittyvät hoidot, kääreet ja kompressit, alkeet rytmisistä kevythieronnoista Wegmanin ja Hauschan mukaan

5. Antroposofisen lääketieteen eri osa-alueisiin tutustuminen

6. Hoitotyö erityistilanteissa: kivunhoito, kuolevan hoito, muistisairaan hoito

7. Oma kehittyminen hoitajana ja ihmisenä

Opettajina: Pirkko Tolmunen, erik. sh, THK, Specialist in antroposophical nursing

Hannele Grantzau, biografiaterapeutti, steinerpedagogi, diplomihomeopaatti

Mahdollisesti myös muita myöhemmin nimettyjä opettajia

Hinta: koko kurssi 800€

enintään 16 osanottajaa

Ilmoittautuminen:Pirkko Tolmunen p. 0407025227 tai e-mail pike_tolmunen@hotmail.com