Metodi - Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry

Päivitetty: 06.05.2010

Metodi

Teorettinen tausta
Modernien teknologioiden kehitys on mahdollistanut yhä pidemmälle menevän fyysisen ruumiin morfologisen ja fysiologisen tutkimuksen kun taas ihmisen psyyke/psykologinen aspekti on huomattavasti vähemmän ymmärrettyä lukuun ottamatta mielen häiriöiden yhteyttä morfologisten ja fysiologisten parametrien muutoksiin.
AL laajentaa tätä perinteisen lääketieteen bio-psyko-sosiaalista -näkemystä eritellen ihmisen psykologisen aspektin varsinaiseen psykologiseen ja hengenalueeseen katsoen ihmisen hahmottamista kolmiosaisena, fyysisenä kehollisuutena, sieluna ja henkenä. Tarkastellessaan fyysistä kehoa antroposofinen lääketiede erottelee sen elottomaan “materiaan” ja elämän voimien systeemiksi, joka luo perustan yleensäkin elämälle, paranemiselle sekä uudistumiselle. Ihmistä voi tarkastella ruumiin, sielun ja hengen kolminaisena järjestelmänä ja neliosaisena materiatason, elämänvoimien tason, tunnetason ja minä-tason järjestelmänä.
Fysikaalisten ja biokemiallisten parametrien analyysi luo perustan diagnostiikalle ja terapialle niin antroposofisessa kuten perinteisessäkin lääketieteessä. Lisäksi AL edellyttää taitoa analysoida paranemisprosessia, sielun ja hengen vaikutusta eri tasoilla diagnostisoitaessa ja hoidettaessa sekä sitä, miten nämä ovat vuorovaikutuksessa kehon morfologisten ja fysiologisten aspektien kanssa. Nämä taidot on kehitettävissä antroposofian tieteellis-filosofisesta konseptista käsin.

Metodin kuvaus
Missä perinteinen lääketiede pyrkii etupäässä poistamaan patologisen tilan ja näin saavuttamaan uudelleen terveyden (restitution ad integrum), AL näkee patologisen tilan prosessin päätepisteenä. Päämielenkiinnon kohteena on analysoida prosessia, joka johti patologiseen tilaan. AL pyrkii herättämään kehossa oppimisprosesseja, jotka ovat kykeneviä kohtaamaan epätasapainoon johtavat tekijät, joiden päätepiste on patologinen sairaus. Tähän AL tarvitsee lisätyökaluja.

Kehon morfologinen ja fysiologis-biokemiallinen tutkimus luo lääketieteellisen ymmärtämisen perustan niin antroposofisessa kuin perinteisessäkin lääketieteessä ja tämän vuoksi antroposofiset lääkärit ovat saaneet perinteisen lääkärikoulutuksen. Tämän osaamisen lisäksi AL käyttää useita menetelmiä eritelläkseen kehon prosessilähtöisiä ja toiminnallisia aspekteja.

Nämä lähtökohdat pätevät niin sairauden diagnoosiin/elimistön epätasapainoon, terapeuttiseen lähestymistapaan kuin antroposofisen farmasian olemukseen.

Antroposofisten lääkevalmisteiden luonne

Antroposofiset lääkevalmisteet määräytyvät osin aineiden fyysisten ominaisuuksien mukaan allopaattiset, fytoterapeuttiset ja homeopaattiset kriteerit huomioiden. Merkittävin antroposofisia valmisteita luonnehtiva tekijä on niiden valmistusmenetelmä, joka sisältää tyypillisesti antroposofisia ja homeopaattisia farmaseuttisia vaiheita. Antroposofiset lääkevalmisteet sisältävät potensoituja lääkevalmisteita, jotka on tuotettu virallisten homeopaattisten farmakopeoiden mukaisesti ja myös kiinteitä mineraaleja, yrtti tai eläinperäisiä aineita tai valmisteita ja lääkeyhdistelmävalmisteita.Lue lisää www.iaap.org.uk.

Antroposofisen lääketieteen monimuotoinen lähestymistapa

Uhkaavissa tilanteissa AL:n hoito ei poikkea perinteisestä lääketieteestä (akuutti lääketiede). Tämän lisäksi myös näissä tilanteissa AL pyrkii:

 • antamaan mahdollisuuden saavuttaa salutogeneesi ajattelun mukainen uudistunut ja pysyvä yksilöllinen terveyden tasapainotila.
 • mahdollisimman vähäiseen pelkkien oireiden poistoon ja mahdollisimman suureen salutogeneesiseen tukeen ja aktivointiin suosien prosesseihin suhteutettua terapiaa.

Näihin “lisäpäämääriin” pyritään:

 • Antroposofisella lääkityksellä (“yksilöllinen terapia”)
  Laajalla valikoimalla AL :n farmaseuttisia tuotteita, erityisen tärkeänä osana parenteraalinen annostelu (i.v., s.c.) – n. 25% määrätyistä valmisteista, valinta huomioiden lääketieteellinen tila, sairastunut elin, yksilöllinen “rakenne”, prosessiyhteys
 • Sairaanhoito ja fysikaaliset hoidot:
  Kompressit, hoitavat pesut / lääkinnälliset kylvyt (kokovartalo, jalkakylvyt), rytmiset hieronnat (öljy, voide), inhalaatiot (erityiset AL:n tekniikalla toteutetut erityisterapiat, ei wellness; AL:n farmaseuttiset tuotteet ulkoiseen käyttöön)
 • Hoitoeurytmia ja taiteelliset terapiat:
  Maalaus/sommittelu, muovailu, puhetaideterapia, musiikkiterapia, hoitoeurytmia.
  Potilas vaikuttaa aktiivisesti paranemisprosessiin; terapia pohjaa psykosomaattiseen vuorovaikutukseen; käytettävissä sairasvuoteen ääressä.
  Potilas on aina keskiössä ja hänen näkemyksiään kunnioitetaan.