Antroposofinen rytminen hieronta - Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry

Päivitetty: 24.01.2013

Rytminen hieronta

hieroja Pirkko Järvi

Rytmisen hieronnan kehitti klinikallaan Arlesheimissa Sveitsissä lääkäri Ita Wegman 1900-luvun alussa. Hän loi hieronnan alueelle uuden kokonaisvaltaisen hoitomuodon, joka mahdollistui Rudolf Steinerin hengentieteen pohjalta tehdyn työn kautta.

Tässä hieronnassa erityishuomio on otteiden rytmisyydessä ja rytmin vaihtelussa päämääränä vahvistaa ihmisen rytmistä järjestelmää, jonka keskusalue on rinnanalue sydämen ja hengityksen rytmisine toimintoineen.

Rytminen järjestelmä toimii tasapainottajana, välittäjänä ja puskurialueena aisti-hermojärjestelmän toiminnan ja raaja-aineenvaihduntajärjestelmän toiminnan välillä.

Aisti-hermojärjestelmä pyrkii tiivistämään, kovettamaan, luomaan muotoa, niin vaikutelmien hahmottamiseen tietoisuudessa kuin myös liian henkissielullisen stressin myötä fyysisesti.

Aineenvaihduntapooli pyrkii rakentavan aineenvaihdunnan ja liikunnan myötä lämmittämään, hajottamaan, hävittämään muodon. Näiden toimintojen tasapaino kehossa ilmentää myös terveyttä.

Rytmisen hieronnan pohjana on ruotsalaisen klassisen hieronnan viisi perusotetta: sively, pusertelu, hankaus, taputus ja väristys. Otteet ovat kevyitä, hengittäviä ja ne ovat saaneet lisäksi uusia tehtäviä.

Esimerkiksi sivelyillä voimistetaan verenkierron ja imunesteen virtausta, mutta sen lisäksi sively-ympyröitä käytetään lämmittämään tiettyä kehon aluetta ja näin avaamaan tie elintoimintoja järjestäville minuuden voimille: tämä ”biologinen minä” ylläpitää yksilön elintoimintojen tasapainoa, homeostaasia.

Puserteluotteesta  liikutaan ympyrässä täydellä kämmenelläihon pinnalla ja samanaikaisesti pystysuunnassa aikaansaaden kudokseen vyöryviä aaltoja, joita voidaan muuntaa kaikkiin suuntiin. Tärkeää on tällöin rytmiselle hieronnalle luonteenomaisen imevän kohotuksen synnyttäminen, minkä avulla aktivoidaan kohotusvoimaa ja samalla elinvoimaa.

Rytmistä hierontaa voidaan käyttää ihmisen henkisten ja sielullisten voimien tukemiseen, elinvoiman elvyttämiseen sekä kehon hoitoon erilaisissa sairauksissa.